Tour 2

Dalen til Krossli 50% grus 50% Asvalt. Terpin svingene er asvalt. Turen på linken er kjørt mottsat vei https://youtu.be/yMRCNvksLNg


Tour Tour 2 image
Author:
Tourstart plan ride share logo
Tourstart.org
dalen, krossli, asvalt, mrcnvkslng", mrcnvkslng