St. George museums tur og Nr. Vosborg

Motorcykel turens fokus er at have en god rute til og fra Strandingsmuseet i Thorsminde. Museet rummer en væsentlig del af vore historie, da vi er en søfartsnation hvor Vesterhavet, søslag,strandinger og forlis er årsag til mange skæbner.

Strandingsmuseet formidler historien om blandt andet St. George og Jyllandsslaget gennem tusindevis af genstande hentet på havbunden ud for den jyske vestkyst.

Strøm, vind og uforudsigelige bundforhold gør den jydske vestkyst til et af de farligste kyststrækninger i verden. Derfor bliver vestkysten også kaldet "Skribsvragenes kyst".
Alene i årene 1850-1925 strandede 3 608 fartøjer på kysten. 2 111 total forliste. Det svarer til 10 strandinger på år pr 100 m jyst.
De største strandinger skete i 1811, da de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence gik ned med omkring 1 400 mand ombord.

Hjemturen til Borbjerg Mølle går forbi Nørre Vosborg som er en fredet gammel herregård.


Tour St. George museums tur og Nr. Vosborg image
Author:
Tourstart plan ride share logo
Tourstart.org