Rundt om søerne ved silkeborg.

Salten Langsø, Mossø, Knudsø, Julsø,Borresø, Brassø, Silkeborg Langsø og Bølling sø rundt.
Start og slut ved Mc Donalds og OK tanken i Ikast.
Foto er Mossø set fra sydvest ved Klostermølle; I baggrunden ses Gammel Rye


Tour Rundt om søerne ved silkeborg. image
Author:
Tourstart plan ride share logo
Tourstart.org
salten, langs, moss, knuds, juls, borres, brass, silkeborg, start, mc, donalds, ok, ikast, foto, moss%c3%b8", klosterm, gammel_rye", gammel