Norge 2017 Lofoten/Senja, Dag 8 av 13

Upp tidigt i Reine för att ta färjan till Bodø dag 8. Kommer att åka väg 17 (Kystriksveien) söderut. Straxt söder om Bodø stannar vi till vid Saltstraumen och tittar på världens starkaste tidvattenström. Målet för dagen är Polarcamp, Hilstad där vi sätter upp tälten för natten.

Get up early in Reine to take the ferry to Bodø day 8. Will go road 17 (Kystriksveien) south. Just south of Bodø we stop at Saltstraumen and look at the world's strongest tidal stream. The goal of the day is Polarcamp, Hilstad where we set up the tents for the night.


Tour Norge 2017 Lofoten/Senja, Dag 8 av 13 image
Author:
Tourstart plan ride share logo
Tourstart.org
upp, reine, bod, kystriksveien), saltstraumen, polarcamp, hilstad, get