Kystmuseet Bangsbo Fort

Bangsbo Fort er beliggende i den sydlige del af Frederikshavn. Fortet ligger i 82 m's højde, hvor der er en formidabel udsigt ud over Frederikshavn og Kattegat. I klart vejr kan man se både Skagen og Læsø. Fortet består af et befæstningsanlæg, bygget af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig og udbygget af det danske søværn under Den Kolde Krig. Fortet er altså anvendt i to historiske perioder, hvilket adskiller fortet fra andre befæstede områder i Danmark.

Fortet består af 80 betonanlæg, hvoraf de 70 blev bygget under 2. verdenskrig. De sidste 10 bunkere blev bygget i 1950 af søværnet, som stadigvæk ejer og anvender en mindre del af fortet. Bunkermuseet formidler den del af fortet, som søværnet ikke anvender og har indtil videre taget ca. 20 bunkere i brug. Heraf er mindst halvdelen åbne på museets åbningsdage.

Noget der også er unikt er, at flere kanoner endnu står i sine oprindelige bunkere. De tre største er 15 cm kanoner fra det danske artilleriskib Niels Juel som blev sænket i 1943.

Bunkermuseet er en del af Nordjyllands Kystmuseum som løbende udbygger formidlingen på fortet. Da museet arbejder både med traditionelt og nytænkende formidlingsformer, kombineret med den enestående udsigt og natur på stedet, er det et besøg værd for langt de fleste.

Fortets historie
Bangsbo Fort er et delvis åbent militært område, som i disse år er ved at gennemgå store ændringer. Fortet er beliggende på et bakkeplateau i Frederikshavns sydlige udkant. Helt nøjagtig på Pikkerbakken som er en af de mange bakker, der blev dannet, da havbunden blev skubbet op ved afslutningen på sidste istid. Bakken består hovedsagelig af ler og sten. Bakkens højde er op til 84 meter. De stejle skråninger ud mod havet og den enestående natur gør stedet unikt. Bakkens strategiske betydning som observationssted går flere hundrede år tilbage. Ved Danmarks besættelse 9. april 1940 inddrog den tyske krigsmarine straks området til et kystbatteri og et luftværnsbatteri. Begge batterier med den opgave at beskytte Frederikshavn Havn mod fjendtlige angreb. Havnen var vigtig for tyskerne i forbindelse med transporterne til og fra Norge samt som base for krigsmarinens aktiviteter i Kattegat og Skagerrak.

Ved tyskernes kapitulation i maj 1945 var Stützpunktgruppe Frederikshavn Süd — hvilket var den tyske betegnelse for området — et stærkt befæstet støttepunkt. Et støttepunkt med 34 svære og 17 lette betonbunkere samt 30 andre forskellige betonanlæg. Hele området var lukket med et tredobbelt pigtrådshegn og minefelter. Hovedarmeringen på de to batterier var henholdsvis 15 cm kanoner på kystbatteriet og 10,5 cm kanoner på luftværnsbatteriet. I september 1945 overtog Søværnet området — mere nøjagtig Kystdefensionen — senere ændret til Kystbefæstningen.

I begyndelsen anvendte man hovedsaglig de efterladte tyske installationer. Derudover blev området udvidet med en flåderadiostation samt en kystradarstation. Efter en udbygning og modernisering blev fortet i 1952 taget i brug under det nye navn Bangsbo Fort. Nu som et Kold Krigs fort. Set ud fra de store investeringer på stedet i begyndelsen af 1950'erne fik fortet dog en kort levetid. Allerede i 1962 blev det nedlagt som følge af et stort forsvarsforlig. Samtidig blev dog Flådestation Frederikshavn taget i brug. Tilbage på området forblev flåderadiostationen og kystradarstationen samt Kattegat Marinedistrikt.

I dag råder Søværnet stadigvæk over det 35 hektar store område. I det sydlige er Kattegat Marinedistrikt — som overvåger de nordlige danske farvande — beliggende på et lukket område. Det øvrige område, som er på 27 hektar, har siden 1960'erne ligget øde hen og er kun blevet brugt til øvelsesområde i et begrænset omfang.

I begyndelsen af 1990'erne blev der åbnet for guidede ture på området. Det var især de tre bevarede 15 cm kanoner i skytsbunkerne, der blev fremvist. Også omtalt som Niels Juels kanoner. I 2004 begyndte Søværnet en større og mere permanent åbning af området for offentligheden, bl.a. i form af Dronningestien. I 2005 rykkede Bangsbo Museum ind på fortet og overtog formidlingen og de museale aktiviteter. I juni 2005 åbnede museumsbunkeren inde midt i området i det, der engang var den tyske kommandants kommandobunker. I årene fremover vil yderligere bunkere blive inddraget i museets formidling på stedet. Og en bred vifte af aktiviteter vil blive realiseret.

Bunkermuseet
Bunkermuseet består af en række udstillingsbunkere som formidler fortets rolle under den tyske krigsmarines tilstedeværelse 1940-45. Samt det danske søværns tilstedeværelse fra 1945 til i dag. Centralt i fortet ligger museumsbutikken hvor der kan købes billet til museumsbunkerne. Bunkermuseet ligger på åben militært område. Og der er et ordensreglement som skal overholdes.

Museumsbunkerne
Der er ca. 80 betonanlæg på Bangsbo Fort — hvor af de ca. 70 er bunkere. Heraf bliver en del stadigvæk benyttet af det danske søværn. Størsteparten af bunkerne er udlagt til museum, og bliver løbende istandsat og taget i brug i forskellige former. I 2012 er status følgende:

Bunkere der altid er tilgængelige når Bunkermuseet er åben (kræver billet):

Bunkere der på udvalgte dage er tilgængelige når Bunkermuseet er åben (kræver billet):

Bunkere der er tilgængelige hele året — men uden formidling (gratis):
Øvrige bunkere har følgende status:
Anvendes af museet til specielle formål

Tour Kystmuseet Bangsbo Fort image
Author:
Tourstart plan ride share logo
Tourstart.org
bangsbo, fort, frederikshavn, kattegat, skagen, fortet, den, kolde, krig, danmark, bunkermuseet, noget, niels, juel, nordjyllands, kystmuseum