423-Tomelilla, Café "Tinas lille Danmark"

Start Kastrup.

1. Pause ved Häckebergasjön.

2. Frokost Tomelilla, "Tinas lille Danmark" Café. https://www.tinaslilledanmark.com/menyhttps://www.tinasbullenochbonancafe.se/

3. Pause Bosarpsjön, ishus.

4. Pause Harlösa.

Slut Kastrup.


Tour 423-Tomelilla, Café
Author:
Tourstart plan ride share logo
Tourstart.org
start, kastrup, tomelilla, tinas, danmark", caf, bosarpsj, harl, slut