ПРИРОДНІ СКАРБИ УКРАЇНИ

Запропонований напрям туристичних маршрутів охоплює практично всю територію України і може бути запропонований шанувальникам природи й екологічного туризму. За вказаними у цьому напрямі об’єктами чи блоками об’єктів туристичні організації чи туристи-індивідуали можуть розробити і здійснити як окремі одноденні екскурсійні поїздки, так і різноманітні за змістом подорожі різного тематичного спрямування, з початком та закінченням у різних містах України.

Для забезпечення організації екскурсій та маршрутів цього напряму Україна має необхідні природні ресурси. Перш за все, це мальовничі ландшафти різних природно-кліматичних зон і гірських країн, багатий тваринний і рослинний світ. На площі України, яка займає 5,7% території Європи, нараховується 37% видів європейської флори. Україна має не лише вигідне геополітичне положення, але й розташована на важливому перехресті різних міграційних хвиль рослинного світу з різних центрів походження, на її території збереглись реліктові та ендемічні представники фауни та флори.

Значна група представників фауни та флори занесена до Червоної книги України та Європейського червоного списку.

Більшість об’єктів, що включені до цього напряму, є складовими Природно-заповідного фонду України і знаходяться під захистом держави. Це Національні природні парки, біосферні та природні заповідники, заказники, дендрологічні парки, ботанічні сади, пам’ятки природи тощо. Об’єкти природно-заповідного фонду займають понад 4% площі території України.

Tour ПРИРОДНІ СКАРБИ УКРАЇНИ image
Author:
Tourstart plan ride share logo
Tourstart.org
еко-туризм, парк, заповідник, ботанічний сад, заповідний фонд