Subscribe to TourNews

Zrzeczenie się

Friday, September 17, 2010 @ 17:12
Copyright (c) 2009 Tourstart ApS i prawnych partnerów. Wszelkie prawa zastrzeżone. Następujące warunki mają zastosowanie do wszystkich wykrytych i wykorzystanych w sprawie Tourstart stron internetowych.

Redystrybucja w jakiejkolwiek formie i wykorzystanie w postaci źródłowej i formach binarnych, lub bez zmian, nie może być w żadnym wypadku

Ponadto nie zezwala się na:
1. Dystrybucje kodu źródłowego.
2. Dystrybucje w postaci binarnej..
3. Kopiowanie całego kodu źródłowego lub część umowy dla każdego zastosowania

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ TOURSTART "AS IS" I ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC, DOROZUMIANYCH ARRANTIES HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ZAPRZECZAMY.
W JAKIMKOLWIEK WYPADKU TOURSTART I WSPÓŁPRACOWNIKI NIE SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, MORALNE, LUB WTÓRNE(WLICZAJĄC, ALE NIE OGRANICZAJĄC DO ZASTĘPCZYCH DÓBR LUB USŁUG, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB BUSINESS PRZERWY) WSKUTEK ORAZ WSZELKICH TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ, W RAMACH KONTRAKTU RĘKOJMI LUB DELIKTOWEJ (W TYM ZANIEDBANIA LUB INNYCH) POWSTAŁE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UŻYTKOWANIA TEGO PROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD.


Tourstart ApS
Loevet Moellevej 6
DK-8740 Baedstrup
CVR: 3054 3645
info@tourstart.org
Upgrade to
PRO
Ride your dream
tours with Tourstart
  • Download to GPS 

  • Navigate using the Android app 

  • Navigate using the iPhone app 

USD 19
each
PER YEAR
more...
You are recommended to update to the latest version of Internet Explorer.
To assure all functions on Tourstart are working correct, we recommend you to upgrade your browser, or use one of the other browsers: