Subscribe to TourNews

Tourstart warunki ogłoszeniodawcy

Friday, September 17, 2010 @ 17:12
Generalny
Tourstart ApS jest duńską firma i jest odpowiedzialny za strony internetowe Tourstart i Touringstart - zwany dalej Tourstart-, i zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Wszystkie dane podane do Tourstart z działalności on-line jest chronione w zakresie, w jakim będziemy zastosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych, w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Informacje te będą chronione przez obowiązujące prawo.

Warunki korzystania z Tourstart
Poniżej warunki będą miały zastosowanie do wszelkich działań, wprowadzone przez tę stronę internetową:
• Zasady i warunki ogólne
• Zasady i warunki dla reklamodawców
• Zasady i warunki dla użytkowników
• Zrzeczenie się

Definicji ogłoszeniodawcy
Reklamodawca określa się jako osoba lub firma, która korzysta się z przesyłania jakichkolwiek materiałów lub informacji na stronach internetowych, czy jest to płatne lub bezpłatne. Reklamodawca jest rozważane, ale nie tylko i osoba korzystająca z działalności, touru, klubu motocyklowego, Linki sponsorowane, banery, reklamy tekstowe i reklamy wideo.

Reklamodawca
Warunki obejmuje wszelkie wykonane reklamy w odniesieniu do wszelkich kwestii wysłana przez stronę internetową Tourstart. Terminy te mają zastosowanie w uzupełnieniu do innych zasad i warunków korzystania z serwisu internetowego, który pojawi się zaakceptowany, kiedy po jakiejkolwiek reklamy na stronie. Poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie zostanie zamieszczona na stronie internetowej oferujesz swoje ogłoszenie na następujących warunkach.

Treść ogłoszenia
Wszystkie reklamy muszą być zgodne z następującymi - ale nie tylko - warunki: • Państwo gwarantuje, że reklama jest uczciwą i prawdomówną i została opublikowany w dobrej wierze
• Państwo gwarantuje, że posiada towary wyszczególnione w reklamę i że ma prawo do oferowania go do sprzedaży
• Państwo gwarantuje, że posiada usługi wyszczególnione w reklamę i że ma prawo do oferowania go do sprzedaży • Użytkownik gwarantuje, że język i obrazy, które zostaną wykorzystane w reklamie nie są obsceniczne, obraźliwe, nienawistne, zniesławiające lub osoby w inny sposób niezgodne z prawem lub które będą nękać, niepokój i kłopoty innych osób lub które mogą ograniczać lub utrudniać korzystanie ze strony internetowej przez osobę
• Państwo zgadza się nie pisać żadnych id reklamy, które celowo chcą zaburzyć innych użytkowników, naruszenia zaufania, zagrozić prywatności lub przetwarzania danych osobowych w sposób nieautoryzowany
• Zgadzasz się nie pisać żadnych reklamy, które mogą zachęcać do postępowania karnego lub które mogą stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej, które w inny sposób niezgodne z prawem
• Zgadzasz się nie rozmieszczać reklamy, jakieś linki, gdzie powiązanie te wykorzystuje do bezprawnych wziąć materiału, lub materiał, który narusza te elementy
• Zgadzasz się nie pisać żadnych reklamy, które naruszają odpowiednie kodeksy postępowania, nałożone Reklama Standards Authority
• Zgadzasz się nie post, upload lub w inny sposób przekazuje wszelkie reklamy, które:
•• Narusza prawa innych osób lub niezgodnego z prawem w innym zakresie
•• Będzie naruszać prywatność prawa do ochrony danych osoby lub
•• Może wnieść Tourstart, partnerów lub prawnej w miejscu kompromituje
• Zgadzają się na nie:
•• Grafiki, zdjęcia, e-mail lub w inny sposób przekazywania jakichkolwiek niepożądanych lub niedozwolonych reklam, materiałów promocyjnych, "junk mail", "spam", "łańcuszków", "piramid", "programy partnerskie" lub inne tak zwane "możliwości biznesowych" lub wszelkie inne formy zachęty lub handlowe wykorzystanie
•• Grafiki, zdjęcia, e-mail lub w inny sposób przekazywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, pliki lub programy służące do zakłócania, ograniczyć, zniszczyć, ograniczyć funkcjonalność lub zagrozić integralności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych. Прослухати Читати фонетично

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie naruszenia warunków / gwarancji podany powyżej może spowodować Tourstart szkody lub straty i wyrażasz zgodę na rekompensatę Tourstart w pełni i na stałe zobowiązania wobec stron trzecich, roszczenia, koszty, straty lub szkody poniesione w wyniku opublikowania materiałów, które złożyć do niego, włącznie ze szkodami.
Tourstart mogą opublikować i udostępnić do publicznej wiadomości w jakikolwiek sposób i reklamy, które zostaną przesłane, grafiki, zdjęcia, e-mail lub w inny sposób przekazuje go według własnego uznania, i mają prawo do uzupełnienia lub usunięcie takiego materiału przed publikacją. Użytkownicy w Last.fm Tourstart zastrzega sobie prawo do usuwania reklam można całkowicie, jeżeli uzna, że jesteś abuving usługi reklamy w żaden sposób.

Prawa własności
Tworzysz zgodne z prawdą oświadczenie za pomocą strony internetowej i jej obsługi, że jesteś zarejestrowanym użytkownikiem reklamowany towar do sprzedaży i / lub jesteś zarejestrowanym właścicielem praw do oferowania usług i towarów na sprzedaż.

Różne
Z zastrzeżeniem, co powiedziano poniżej na Tourstart nie ponoszimy odpowiedzialności wobec Państwa z innych stron, twierdząc, poprzez za pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody wynikające z odnoszących się do tej umowy, czy w ramce za naruszenie gwarancji, z tytułu czynu niedozwolonego, umowy , awarii lub zasadniczym celem lub w inny sposób. Z zastrzeżeniem, co powiedziano poniżej w żadnym przypadku odpowiedzialności nie niesie Tourstart do przekraczania opłaty zapłaconej za zamieszczenie ogłoszenia.

Nie zawiera klauzuli w niniejszych Warunków służy do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za świadome wprowadzenie w błąd śmierci lub uszkodzenia ciała ariaing z zaniedbania.

Każda umowa tworząca na tych warunkach, jest osobista dla Ciebie. Nic w tych warunkach wydaje osobie, wydaje osobie, która nie jest stroną niniejszej Umowy wszelkie prawa do stosowania któregokolwiek z jej elementów.

Brak Tourstart do korzystania lub egzekwowania swoich praw nie będzie uznane za zrzeczenie się takich praw ani ich wykonywania lub wykonywania w przyszłości.

UWAGA
Jeżeli nie zgadzasz się z tym Regulaminem, nie powinien korzystać się z tej strony. Tourstart zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do tych i innych zasad i warunków w dowolnym czasie.
Wykorzystując stronę internetową Tourstart, akceptujesz i jesteś zobowiązany do wszystkich jego warunków oraz wszelkich zmian i uzupełnień do niego.

Komentarze
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub ochrony informacji, które posiadamy na Państwa temat, prosimy o kontakt Tourstart na nasz adres::


Tourstart ApS
Loevet Moellevej 6
DK-8740 Braedstrup
CVR: 3054 3645
info@Tourstart.org
Upgrade to
PRO
Ride your dream
tours with Tourstart
  • Download to GPS 

  • Navigate using the Android app 

  • Navigate using the iPhone app 

USD 19
each
PER YEAR
more...
You are recommended to update to the latest version of Internet Explorer.
To assure all functions on Tourstart are working correct, we recommend you to upgrade your browser, or use one of the other browsers: