Subscribe to TourNews

Tourstart Regulamin

Friday, September 17, 2010 @ 17:12
Generalny
Tourstart ApS jest duńską firma i jest odpowiedzialny za strony internetowe Tourstart i Touringstart - zwany dalej Tourstart-, i zobowiązuje się do ochrony prywatności i bezpieczeństwa.

Wszystkie dane podane do Tourstart z działalności on-line jest chronione w zakresie, w jakim będziemy zastosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych, w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Informacje te będą chronione przez obowiązujące prawo.

Warunki korzystania z Tourstart
Poniżej warunki będą miały zastosowanie do wszelkich działań, wprowadzone przez tę stronę internetową:
• Zasady i warunki ogólne
• Zasady i warunki dla reklamodawców
• Zasady i warunki dla użytkowników
• Zrzeczenie się

Prawo autorskie
Prawa autorskie i inne prawa do materiałów na tej stronie są naszą własnością lub znajdują się za zgodą właściciela praw. Jako gość na tej stronie, można pobrać jedną kopię materiałów na tej stronie na jednym komputerze lub PDA do własnych celów prywatnych tylko oglądania. Pojedyncze kopie stron z tej strony mogą być drukowane wyłącznie w celu umożliwienia osobie drukowania strony, powinien zachować kopię dokumentów na własne rekordy osobiste. Bez kopiowania rozpowszechniania materiałów na stronie do celów handlowych lub biznesowych jest zabronione bez naszej pisemnej zgody. Nie fotografować, filmować, rozpowszechniać zmiany lub modyfikacji stron na tej stronie jest zabronione bez naszej pisemnej zgody, z wyjątkiem, uzasadnionych niezbędnych do korzystań ze strony. Przedmiotem niniejszego ustępu, wszelkie prawa do materiałów na tej stronie są zastrzeżone dla Tourstart.

Zasady i warunki korzystania ze strony internetowej
Usługi Tourstart pozwalają np. zastosowanie, udział, reklamowanie, wysyłanie i pobierania informacji do i od stron internetowych Tourstart. Warunki te stanowią integralną część. Ogólne warunki korzystania z Tourstart usług, a przy użyciu Tourstart strony akceptujesz wszystkie warunki dla wszystkich istniejących i przyszłych korzystania z Tourstart.

Zakaz stosowania
Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z tej strony do stworzenia elektronicznej bazy danych lub w inny sposób, który zawiera materiał pobrany lub w inny sposób pobrać ze strony internetowej z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na stronie internetowej. Również nie zgadzają się rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów uzyskanych z tej strony osobom trzecim z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych, usuń znak praw autorskich lub znaku towarowego lub w inny sposób działać jakikolwiek sposób, który może naruszać praw osób trzecich lub doprowadzić do utraty zaufania Tourstart.

Treści przedłożone użytkowniku
Jeśli wysyłać wiadomości tekstowe, obrazy, nagrania audio lub innych treści na tej stronie można przyjąć, że pliki przesyłane stają się wyłączną własnością Tourstart i mamy prawo do korzystania z tych treści na całym świecie we wszystkich znanych i odkrył, mediów i do wszystkich celów i mamy prawo do udostępnienia do publicznej wiadomości na stronie internetowej lub w inny sposób. Wszystkie materiały muszą spełniać wszystkie zasady i warunki przez Tourstart rządowych i lokalnych przepisów i warunków. Możemy zażądać, aby potwierdzić prawa przyznane w niniejszym ustępie, w przypadku gdy żądanie ma obowiązek podać wszelkie uzasadnione pomoc do nas.

Informacja o dostępności
Informacji dostarczonych przez osoby trzecie nie mogą być sprawdzone pod względem ich dokładności i kompletności. Zalecamy sprawdzenie dokładności informacji przed powołując się na to. Ponadto, ze względu na naturę internetu, błędów, przerw i opóźnień mogą wystąpić z usług w dowolnym momencie. W związku z powyższym, ta strona jest dostępna na zasadzie "jak jest" i "jak dostępne" bez żadnych gwarancji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek niedokładności lub pominięcia w informacjach lub przerwy w dostępności.

Oparcie
Tourstart wstrzymania nie związany z treści na stronach internetowych, a informacje publikowane nie muszą odzwierciedlać poglądów i opinii Tourstart lub jego stronach internetowych. Nie powinno jakieś sugestie lub porady zawarte na stronach od Tourstart być umieszczane w miejscu porady zawodowej. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzanie dokładności istotne fakty, wskazówki, sugestie i / lub opinii wydanych na tej stronie przed wejściem do jakiegokolwiek zobowiązania opartych na nich.

Linki strony internetowej
Tourstart zadowoleniem link na naszej stronie, ale tylko bezpośrednie linki do strony głównej index (strona główna). Nie masz prawa do wyświetlania treści na naszej stronie internetowej (lub stron z niego) albo, że jest widoczna w otoczeniu lub w ramce lub w inny sposób w otoczeniu materiałów, które nie pochodzą od nas, bez naszej pisemnej zgody. Jeśli będziecie chcieli licencji naszych materiałów, prosimy o kontakt. Na tej stronie mogą być oferowane automatyczne linki do innych stron internetowych. Jednocześnie mamy nadzieję, że zainteresuje tych stron, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ich właściciele mogą być niezależne od nas, a my nie przyjmujemy i odpowiedzialność za ich treść.

Wirusy komputerowe
Dołożymy wszelkich starań by zapewnić, że strona nie zawiera żadnych wirusów lub ogłosić lub złośliwego kodu. Jednak zaleca się, aby wirus należy sprawdzić wszystkie materiały pobrać ze strony internetowej i regularnie sprawdzać pod kątem obecności wirusów i innego złośliwego kodu. Wyłączamy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialności w związku z ewentualne szkody lub straty spowodowane przez wirusy komputerowe lub inne złośliwe kody lub zleconych pochodzących ze strony internetowej.

Marka
Tourstart, TouringStart i TourenStart są znakami towarowymi Tourstart ApS, które mogą być zarejestrowane w niektórych jurysdykcjach.

Rejestracja
W sprawie niektórych części na stronie internetowej, może zostać wezwany do rejestru, aby w pełni korzystać z usług. Informacje o sobie oraz informację o tym, zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie jako poproszony przez odpowiedni formularz rejestracji.

Nazwa użytkownika i hasło
Procesu rejestracji na tej stronie dotyczą Ciebie jest przyznawana w unikalny login i hasło, które daje dostęp do witryny internetowej konta. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy nazwę użytkownika i hasło, i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania dokonywane za pośrednictwem witryny internetowej konta.
Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić nas, jeśli wie się o wszelkim wykorzystaniu hasła lub konta stronie internetowej lub naruszenie bezpieczeństwa, wysyłając mail na info@tourstart.org sformułowane i upewnić się, że wyjście z witryny konto na koniec każdego sesji. Nie możemy i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych umów.

Dopuszczalne stosowanie
Żadnych recenzji ani treści złożonych przez użytkowników w każdej strony na tej stronie, w którym są zdolne do delegowania materialne są do użytku prywatnego i niekomercyjnego i wymiany zgodne z prawem, istotne, sprawiedliwej i odpowiedniej informacji, opinii i uwag. Korzystania z witryny, które są niezgodne z zasadami określonymi celów jest surowo zabronione. Korzystania z tych forach oraz na stronie internetowej w ogólnie jest z zastrzeżeniem następujących warunków, które z korzystaniem z naszej strony internetowej, jesteś zaakceptować. Zaakceptowania zabronione przestrzegać następujących dokumentów:
• Użytkownik nie może używać wulgaryzmów lub obraźliwego języka
• Nie możesz tworzyć fałszywe tożsamości do żadnych celów • Nie możesz umieszczać na stronie wszelkie materiały, które są zniesławiające, obraźliwe, dyskryminujące, nienawistnych, lub które pochwala, zachęca i kusi nadużyć, dyskryminacji i nienawiści.
• Nie Możesz wysyłać wszelkie materiały na stronie, która została ujawniona do ciebie zaufania, lub które ze swej natury jest poufna
• Nie Możesz wysyłać wszelkie materiały na stronie, które zagraża prywatności i bezpieczeństwa innych potem siebie
• Nie możesz umieszczać na stronie wszelkie materiały, które mogą zachęcać do postępowania karnego lub które mogą stanowić podstawę do odpowiedzialności cywilnej lub które w inny sposób niezgodne z prawem
• Nie możesz umieszczać na stronie wszelkie materiały należące do jakiejkolwiek osoby (lub materiał, którego prawa przysługują każdej osobie) inne niż yourseld bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela jest
• Nie możesz umieszczać na stronie dowolnego materiału, jeżeli korzystanie przez Tourstart, lub thied strony licencjonowanego lub dozwolone przez Tourstart, będą stanowiły podstawę do jakichkolwiek roszczeń osób trzecich
• Nie możesz umieszczać linków na stronie, gdzie powiązania te przenoszą użytkowników do bezprawnego materiału lub materiał, który narusza te zasady dopuszczalnego użytkowania
• Nie możesz umieszczać na stronie reklam komercyjnych ani namawianie, ani aby skorzystać stronie do jakichkolwiek celów komercyjnych bez porozumienia z Tourstart • Nie możesz umieszczać na stronie internetowej materiałów, które zezwala, umożliwia lub zachęca do rozpowszechniania lub wiadomości-śmieci łańcuszki
• Użytkownik udziela Tourstart nieograniczone prawo do używania, powielania, tłumaczenia i distribut wszelkie materiały umieścimy na stronie
• Tourstart mają prawa według własnego uznania do kontroli, zmiany lub usunięcia wszelkich materiałów przedstawione na naszej stronie internetowej
• Tourstart nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oświadczenia, wnioski i inne materiały umieszczone na naszej stronie internetowej przez Ciebie lub osoby trzeciej, lub za utratę lub uszkodzenie resuling z naruszeniem tych zasad dopuszczalnego użytkowania
• Zgadzasz się zabezpieczyć Tourstart, jej spółek stowarzyszonych i jego przedstawicieli i pracowników z wszelkich roszczeń i zobowiązań (w tym opłaty prawne), które mogą wyniknąć z wyciągu, składki lub inne uwagi do naszej strony internetowej z nieautoryzowane wykorzystanie materiałów uzyskanych z naszej online forum lub w inny sposób z naruszeniem naszych zasad dopuszczalnego użytkowania.

Usunięcie zawartości
Jeśli nie przestrzeganie zasad Accaptable wykorzystania na stronie internetowej, będziemy mieli prawo według własnego uznania odmówić lub usuwać treści, która jest wysłana do, lub dostępnych na, stronie whithout muszą podawać przyczyny takiego postępowania.

Treść zarzutu
Jeżeli sprzeciw co do publikacji jakichkolwiek materiałów na naszej stronie, skontaktuj się z nami, wysyłając mail na info@tourstart.org i będziemy podejmować wszelkie działania uznamy za stosowne.

Zmiany Zasady i warunki
Tourstart zastrzega sobie prawo do zmiany tych Regulamin od czasu do czasu. Takie zmiany wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu zróżnicowanych Warunki na stronie internetowej. Dalsze korzystanie stronie pojawi się zaakceptować takie zmiany.

Generalne
Nic w tym Regulaminie Warunki zakupu ograniczają z wykluczają odpowiedzialności, że musimy każdą stronę, której nie można wykluczyć, by prawo w szczególności, bez względu Warunki, naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbania, nie jest ograniczona lub wyłączone w inny sposób.

UWAGA
Jeżeli nie zgadzasz się z tym Regulaminem, nie powinien korzystać się z tej strony. Tourstart zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do tych i innych zasad i warunków w dowolnym czasie.
Wykorzystując stronę internetową Tourstart, akceptujesz i jesteś zobowiązany do wszystkich jego warunków oraz wszelkich zmian i uzupełnień do niego.

Różne
Z zastrzeżeniem, co powiedziano poniżej na Tourstart nie ponoszimy odpowiedzialności wobec Państwa z innych stron, twierdząc, poprzez za pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wynikowe szkody wynikające z odnoszących się do tej umowy, czy w ramce za naruszenie gwarancji, z tytułu czynu niedozwolonego, umowy , awarii lub zasadniczym celem lub w inny sposób. Z zastrzeżeniem, co powiedziano poniżej w żadnym przypadku odpowiedzialności nie niesie Tourstart do przekraczania opłaty zapłaconej za zamieszczenie ogłoszenia.

Nie zawiera klauzuli w niniejszych Warunków służy do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za świadome wprowadzenie w błąd śmierci lub uszkodzenia ciała ariaing z zaniedbania.

Każda umowa tworząca na tych warunkach, jest osobista dla Ciebie. Nic w tych warunkach wydaje osobie, wydaje osobie, która nie jest stroną niniejszej Umowy wszelkie prawa do stosowania któregokolwiek z jej elementów.

Brak Tourstart do korzystania lub egzekwowania swoich praw nie będzie uznane za zrzeczenie się takich praw ani ich wykonywania lub wykonywania w przyszłości.

Komentarze
Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub ochrony informacji, które posiadamy na Państwa temat, prosimy o kontakt Tourstart na nasz adres::

Tourstart ApS
Loevet Moellevej 6
DK-8740 Braedstrup
CVR: 3054 3645
info@tourstart.org
Upgrade to
PRO
Ride your dream
tours with Tourstart
  • Download to GPS 

  • Navigate using the Android app 

  • Navigate using the iPhone app 

USD 19
each
PER YEAR
more...
You are recommended to update to the latest version of Internet Explorer.
To assure all functions on Tourstart are working correct, we recommend you to upgrade your browser, or use one of the other browsers: