Subscribe to TourNews

Fortroligheds betingelser

Sunday, March 14, 2010 @ 07:24

Tourstart fortroligheds betingelser

General

Tourstart er en dansk firma som er ansvarlig for siderne Tourstart og Touringstart – her efter kaldet Tourstart, og vi er meget engageret i at sikre dit privatliv og din sikkerhed.

Alle informationer som du forsyner til Tourstart gennem dine on-line aktiviteter er beskyttet i så høj grad som muligt da vi følger de mest anderkendte sikkerheds procedurer i opbavaring af personlig information, for at undgå at uaoritiserede treide part får adgang til disse. Informationerne er sikret genne lovgivningen også.

Betingelser for brug af Tourstart

Alle betingelser på "Juridisk Information" er gældende for brug af Tourstart, sådan som, men ikke begrænset til:

  • Disclaimer
  • Fortrolighedsbetingelser
  • Betingelser og vilkår
  • Annoncør betingelser
  • EULA
  • Købsbetingelser og vilkår

Data udveksling

Vi vil kun give dine private informationer til treide part for at kunne opfylde betingelserne for en evt annonce indhold som du måtte have valgt. Men, vi kræver også hos disse vi videre giver informationer til om at overholde samme standarder og regler. Da internettet ikke er et helt sikkert medie, og du acceptere og har godkendt at Tourstart ApS ikke skal holdes ansvarlig for uautoriseret brug, distribution eller slettelse af personlige data, med undtagelse af den grad som vi er underlagt af myndighederne, betyder at vi måske skal forsyne treide part omkring brugere, salg, trafik mønster eller anden relatered web side information omkring dig således du kan blive identificeret.

Internationale web sider og betingelser

Da Tourstart ApS er i mange lande, betyder det at den information som du giver, kan blive delt og anvendt på andre Tourstart web sider inden for Tourstart organisationen.

Venligst vær opmærksom på at nogle lande udenfor EU måske ikke har de samme krav til beskyttelse som lande indenfor EU, men vi kræver altid af vores samarbejdspartnere til hvem vi måtte overføre data, at de har samme sikkerheds prodcure og niveauer som vi følger indenfor Tourstart.

E-mail og SMS

Når du regristrere dig på denne web side vi spørger om du bla. ønsker at modtage e-mail nyhedsbreve, nyheder omkring denne side, tilbud, information om services fra treide parts virksomheder via email og/eller SMS, som vi måtte mene har din interesse.

Informations indsamling

For at kunne få fuld adgang til Tourstart’s web sider og services, er det nødvendigt at foretage en regristering. Vi vil kun kræve mindst muligt information omkring dig, så om navn og email adresse. Resten af informationerne er frivillige at oplyse.

Med hensyn til sponsor reklamer og køb, vil du blive afkrævet betalings detaljser og din virksomheds navn. Al kreditkort information vil blive afkrævet over en sikker forbindelse, og vil ikke blive lagret hos os. Vi behøver at indsamle personlige data omkring dig og din identitet for at kunne sikre en sikker identifikaiton og for at kunne tilbyde dig denne service. Ved at give os disse data giver du samtidig dit samtykke os om at måtte håndtere data for foreskrevet, samt til andre handlinger som du måtte give dit samtykke til på et givet tidspunkt.

Tilføjelser og opdateringer til denne politik kan forekomme til tider. Enhver revision vil bliver gjort tilgængelig på Tourstart’s web sider, uden nogen opslag, hvilket giver dig mulighed for aty forblive opdateret og opmærksom på de informationer vi indsamler og hvordan de bliver håndteret.

Vi har taget forholdsregler for at sikre at alle informationer som er givet til og er opbevaret forsvarlig. Som en konsenvens af dette, er det muligt at vi til tider anmoder om en bekræftelse på din identitet for at for at sikre at kun dig har adgang til dine personlige informationer og services.

Bruger uploaded indhold

Venligst vær opmærksom på at enhver personlig information som er uploaded af brugere i aktiviteter, tour beskrivelser, forum eller lignende, ikke er beskyttet af Tourstart and vil umiddelbart efter upload være tilgængelig for brugere verden over, som i givet fald kan anvende dette til at sende dig uopfordret kommunikation. I nogle tilfælde kan vi vise detaljer af dine personlige informatoner – navne data – når du offentliggør materiale på web siden.

Cookies

Vi vil forsyne dig med en personaliseret service når du browser på vores webside.  Dette er gjort ved at udstede en cookie eller unik identifikations kode, som gør det muligt at genkende din computer, dit tidligere besøg på web siden, sikre de mest populære services på web siden og gemme din opsætning som dermed understøtter dit brug af siden. Cookies er gemt af din bowser på din computers harddisk.

Du er ikke forpligtet til at acceptere cookies, og du behøver at tillade dette i din browser. Du kan slå denne cookie service fra, ved at følge browser leverandørens anbefalinger. Vær opmærksom på at i tilfælde du slår denne cookie service fra, nogle af de tilbudte services måske ikke er tilgængelige for dig og dermed kan dit fulde udbytte of brug af siden blive forringet.

Tredie part

Enhver link som du måtte følge fra Tourstart’s web sider er ikke under vores kontrol. Envidere er reklamer som optræder på denne web side måske gjort tilgængelig af treide part som kan bruge deres egne cookies og have deres egen fortroligheds politik. Når der bliver linket til en anden web side bør du læse dennes fortroligheds politik som er offentlig gjort på web siden. Denne fortroligheds politik omfatter brugen af cookies, private informations data og services anvendt af Tourstart men dækker ikke over brugen af disse fra treide part.

Diverse

Angående hvad er nævnt nedenfor Tourstart skal ikke være ansvarlig eller hæftende til dig for nogen part som fordrer krav gennem dig for inddirekt, tilføldig, specifikke skader, driftstab eller følgeskader som opstår ud af eller relateret til denne kontrakt/forhold hvadenten det er formet som en brud på garanti, tort of svie, kontrakt forsømmelser, fejl eller mangler eller tilsvarende. Angående hvad er nævnt skal Tourstart ikke under nogen omstændighed være ansvarlig for større beløb end hvad der er betalt for annoncen oprindeligt.

Enhver aftale som er formuleret i disse betingelser og vilkår er personlig til dig og den virksomhed du måtte representere. Intet i disse betingelser og vilkår skal give en person som ikke er part i aftalen nogen ret til at håndhæve nogen part af denne aftale.

Tourstart’s manglende udøvelse eller gennemtvingelse af dennes rettigheder vil ikke blive betragtet som en frafaldelse eller opgivelse af dennes rettigheder på noget tidspunkt i fremtiden.

NOTE

Skulle du ikke acceptere disse betingelser og vilkår, skal du frastå at anvende websiden.

Tourstart forbeholder sig retten til at lave ændringer og tillæg til disse betingelser på ethvert tidspunkt.

Ved at bruge Tourstart’s web side, acceptere du og er bundet til alle betingelser og vilkår og enhver tillæg og andring hertil.

Kommentarer

Skulle du have nogle kommentarer eller forstpørgsler omkring vores betingelser of vilkår eller søges infomation omkring nogen beskyttelse af dine private information om er i vores besiddelse, er du altid velkommen til at kontakte Tourstart på mail eller e-mail addressen:

 

Tourstart ApS
Løvet Møllevej 6
DK-8740 Brædstrup
CVR: 3054 3645
info@tourstart.org

 

Upgrade to
PRO
Ride your dream
tours with Tourstart
  • Download to GPS 

  • Navigate using the Android app 

  • Navigate using the iPhone app 

USD 19
each
PER YEAR
more...
You are recommended to update to the latest version of Internet Explorer.
To assure all functions on Tourstart are working correct, we recommend you to upgrade your browser, or use one of the other browsers: