Subscribe to TourNews

Disclaimer til Tourstart web side

Saturday, March 6, 2010 @ 07:54

Copyright (c) 2009 Tourstart ApS og dets legale partnere. Forbeholder alle rettigheder. De følgende betingelser gælder til alt programmel fundet og anvendt på Tourstart’s web sider.
Redistribution i enhver form og anvendelse i kilde kode eller binær form, med eller uden modifikationer, er ikke tilladt.

Yderligere er det ikke tilladt at:
1. Distribution of kilde kode
2. Distribution i binær form
3. Kopier enhver kode helt eller delvis uanset dets brug

Denne software gives ”som de er” af Tourstart ApS og der gives ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkeligt eller underforstået, for kurans, brugbarhed eller undladelse af krænkelse.
Tourstart ApS giver ligeledes ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, betimelighed, tilgængelighed, funktionalitet eller overholdelse af gældende love.
Tourstart ApS tager ikke ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på hjemmesiden.
Tourstart ApS fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, følge-, og særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr.


Tourstart ApS
Løvet Møllevej 6
DK-8740 Brædstrup
CVR: 3054 3645
info@tourstart.org

Upgrade to
PRO
Ride your dream
tours with Tourstart
  • Download to GPS 

  • Navigate using the Android app 

  • Navigate using the iPhone app 

USD 19
each
PER YEAR
more...
You are recommended to update to the latest version of Internet Explorer.
To assure all functions on Tourstart are working correct, we recommend you to upgrade your browser, or use one of the other browsers: