Subscribe to TourNews

Annoncør betingelser

Sunday, March 14, 2010 @ 07:59

Generelt

Tourstart er et Dansk firma som er ansvarlig for siderne Tourstart og Touringstart – hereafter kaldet Tourstart, og vi er meget engageret i at sikre dit privatliv og din sikkerhed.

Alle informationer som du forsyner til Tourstart gennem dine on-line aktiviteter er beskyttet i så høj grad som muligt da vi følger de mest anderkendte sikkerheds procedurer i opbavaring af personlig information, for at undgå at uaoritiserede treide part får adgang til disse. Informationerne er sikret genne lovgivningen også.

Betingelser for brug af T​ourstart

Alle betingelser på "Juridisk Information" er gældende for brug af Tourstart, sådan som, men ikke begrænset til:

 • Disclaimer
 • Fortrolighedsbetingelser
 • Betingelser og vilkår
 • Annoncør betingelser
 • EULA
 • Købsbetingelser og vilkår

Annoncør definition

Annoncør er defineret som en person eller virksomhed som gør brug af at uploade en hvilken som helst information eller materiale til web sides, uanset om dette er en gratis eller betalt service. Annoncør er betragtet som, men ikke begrænset til, en person som bruger Aktiviteter, Tour, Bike klub, Sponsored links, Banner, Tekst reklamer eller video reklamer.

Annoncør

Udtrykket dækker over alle reklamer som er lavet angående alle typer reklamer som er distributeret via Tourstart web siderne. Disse betingelser anvendes i tillæg til de andre vilkår og betingelser for brug af web siden, hvilket enhver er underlagt at skulle overholde for at kunne vise nogen form for reklame på denne web side.
Ved at anmode om en annonce skal vises på web siden, accepteres følgende vilkår for annoncer.

Indhold af annoncer

Alle reklamer og announcer skal imødekomme følgende – men ikke begrænset til- vilkår og betingelser:

 • Du garantere at din annonce er ærlig og sandfærdig og er blevet annonceret i god tro
 • Du garantere at du er ejer af ejendelene som annonceres, og at du har ret til at tilbyde disse til salg
 • Du garantere at du er ejer af servicen som annonceres, og at du har ret til at tilbyde disse til salg
 • Du garantere at sproget of billeder som anvendes i reklamerne ikke er uanstændige, stødende, fornærmende, hadefulde, æreskrænkende eller på anden måde ulovlig eller som vil virke chikanerende, bringe nogle i forlegenhed eller genere personer således de bliver hæmmet i at kunne anvende denne web side
 • Du acceptere at du ikke offentliggør nogle reklamer som fortsætlig og med overlæg virker anstødende, som bryder en fortrolighed, som kompromiter privatlivet eller anvende personlige data på en uautoriseret måde
 • Du acceptere at du ikke offentliggør nogen form for reklame som opfordrer til kriminel aktivitet eller som kan gøre der rejsese civil søgsmål mod, eller på anden måde er ulovlig
 • Du acceptere at du ikke placere i nogen reklame linke how disse links gør brug af ulovlig materiale eller materiale eller på anden måde er i strid med lovgivningen
 • Da acceptere at du ikke placerer nogen reklame som er modstridende kodekset omkring almindelige standarder indefor lovgivningen

Du acceptere at du ikke placere, uploader eller på anden måde formidler reklamer som:

 • Bryder en persons rettigheder eller som er ulovlige i enhver henseende
 • Vil overtræde data beskyttelses loven eller
 • Bringer Tourstart, dets legale partnere elle websiden i miskredit

Du acceptere at ville undlade at:

 • Sende, uploade, email eller på anden måde transmitere nogen form for uopfordret reklame eller kampagner, ”junk mail” ”spam mail” , kæde breve, pyramide spil/former, affiliate systemer eller andre såkaldte ”forretnings muligheder” eller enhver anden form for anmodning eller kommerciel udnytning
 • Sende, uploade, emaile eller på anden måde transmitere nogen form for materiale som indeholder software virus eller anden compter kode, filer, eller programmer designed til at forstyrre, bryder, begrænse, ødelægge funktionen eller intregriteten af nogen computer software eller hardware eller telekommunikations udstyr

Du acceptere at enhver form form brud på disse betingelser/garantier som er givet ovenfor kan medføre tab og skade på Tourstart og du acceptere at holde Tourstart skadesløs fuldt og helt permanent mod sådanne krav, omkostninger, tab eller skade fra treide part som følge af overtrædelse af publikationer som du har publiceret, herunder driftstab.
Tourstart kan publicere og gøre tilgængelig for offentligheden på enhver tænkelig måde enhver reklame som du fremlægger, poster, uploader, emailer eller på anden måde transmittere til websiden udelukkende til Tourstart som har ret til at foretage ændringer, tilføjelser og evt slettelse af sådant materiale forud for en publikation.
Tourstart forbeholder sig retten til at fjerne enhver reklame hvis det er – eller formodes at være – et brud på annoncør betingelserne på nogen måde.

Ejendomsret

Du tilkendegiver ved brug af websiden og dens services, at du er den regristrederede bruger af varerene som tilbydes til salg, og/eller at du er den regristerede ejer af rettighederne til at tilbyde varerene/servicesene

Diverse

Angående hvad er nævnt nedenfor Tourstart skal ikke være ansvarlig eller hæftende til dig for nogen part som fordrer krav gennem dig for inddirekt, tilføldig, specifikke skader, driftstab eller følgeskader som opstår ud af eller relateret til denne kontrakt/forhold hvadenten det er formet som en brud på garanti, tort of svie, kontrakt forsømmelser, fejl eller mangler eller tilsvarende. Angående hvad er nævnt skal Tourstart ikke under nogen omstændighed være ansvarlig for større beløb end hvad der er betalt for annoncen oprindeligt.

Enhver aftale som er formuleret i disse betingelser og vilkår er personlig til dig og den virksomhed du måtte representere. Intet i disse betingelser og vilkår skal give en person som ikke er part i aftalen nogen ret til at håndhæve nogen part af denne aftale.

Tourstart’s manglende udøvelse eller gennemtvingelse af dennes rettigheder vil ikke blive betragtet som en frafaldelse eller opgivelse af dennes rettigheder på noget tidspunkt i fremtiden.

NOTE

Skulle du ikke acceptere disse betingelser og vilkår, skal du frastå at anvende websiden. Tourstart forbeholder sig retten til at lave ændringer og tillæg til disse betingelser på ethvert tidspunkt.

Ved at bruge Tourstart’s web side, acceptere du og er bundet til alle betingelser og vilkår og enhver tillæg og ændring hertil.

Kommentarer

Skulle du have nogle kommentarer eller forstpørgsler omkring vores betingelser of vilkår eller søges infomation omkring nogen beskyttelse af dine private information om er i vores besiddelse, er du altid velkommen til at kontakte Tourstart på mail eller e-mail adressen:


Tourstart ApS
Løvet Møllevej 6
DK-8740 Brædstrup
CVR 3054 3645
info@tourstart.org

Upgrade to
PRO
Ride your dream
tours with Tourstart
 • Download to GPS 

 • Navigate using the Android app 

 • Navigate using the iPhone app 

USD 19
each
PER YEAR
more...
You are recommended to update to the latest version of Internet Explorer.
To assure all functions on Tourstart are working correct, we recommend you to upgrade your browser, or use one of the other browsers: